Kan du inte se detta nyhetsbrev? Klicka här
 
Bilfingers nyhetsbrev Problemlösaren Nr 1 - 2017
Välkommen!
 
Du läser just nu första numret av Problemlösaren, som vi valt att kalla vårt nyhetsbrev. Du får detta eftersom du idag har kontakt med Bilfinger och vår verksamhet. Tanken med brevet är att vi ska dela med oss av nyheter från företaget och branschen och även förtydliga vår verksamhet genom att i varje nummer presentera ett affärs- eller serviceområde.
 
Vi på Bilfinger är problemlösare. Det må vara svårt. Det kan ta tid. Men ge oss en uppgift så kan du vara säker på att den blir löst. Är du av samma skrot och korn som oss? Lös den logiska uppgiften i varje nummer och ta chansen att vinna biobiljetter.
 

Lös månadens problem - Vinn biobiljetter!
45 MINUTER UTAN KLOCKA!
 
Du befinner dig i en anläggning för att stoppa ett tryckfall i en turbin. Du inser under arbetets gång att du har exakt 45 minuter på dig att bli klar, därefter går turbinen inte att reparera. Du har ingen klocka på dig, ditt enda hjälpmedel är två rep och en ask tändstickor. Repen är olika långa, dessutom brinner de ojämnt, ibland snabbt, ibland långsamt, men gemensamt för dem båda är att om du tänder dem i ena änden tar det exakt en timma tills de brunnit upp.
 
Hur mäter du med hjälp av repen upp 45 minuter?
 
Svara på makeyourmindwork. se>
 

VI PRESENTERAR ETT AV VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
I detta nummer: Project & Engineering
 
Project & Engineering
Inom Bilfinger Project & Engineering åtar vi oss gärna helhetsåtagande för projekt men vi kan också ta hand om delar av projekt, gå in som resurser i projekt eller t.ex. utföra specifika beräkningar, allt efter vilket behov som finns. Inom Bilfinger Engineering täcker vi disciplinerna projektledning, process, roterande och statisk mekanik, rör, stål, el, instrument och automation. Vi arbetar med programvaror såsom t.ex. AutoCAD, Autodesk Inventor, SmartPlant, SAP, Caepipe och VVD.
 
Läs mer>

HSEQ-NYTT
Inom HSEQ arbetar vi aktivt med att stödja våra affärsenheter för att uppnå en skadefri arbetsmiljö. Totalt är vi 10 HSEQ coacher, som är fördelade över våra etableringar i hela landet. Dessa coacher stöttar respektive enheter vid löpande HSEQ frågeställningar, håller HSEQ utbildningar, genomför tillbudsutredningar, deltager vid skyddskommittémöten, initierar skyddsronder och lagefterlevnadskontroller osv.
 
Just nu pågår arbete med den årliga kontrollen av maskiner, verktyg och övrig arbetsutrustning i våra verkstäder. Enligt vår interna regler skall bl.a. samtliga arbetsmaskiner riskbedömas och instruktioner för hur maskinen får manövreras och underhåll skall anslås. På vår isoleringsenhet i Gävle pågår just nu detta arbete för fullt.
 

SENASTE NYTT
Bilfinger och Fortum utökar samarbetet inom vattenkraft i Sverige
 
Bilfinger och Fortum utökar och förlänger det existerande kontraktet inom vattenkraft i Sverige där Bilfinger sköter lokal drift och underhållet av Fortums ca 125 kraftstationer och över 250 dammar. Det förnyade avtalet sträcker sig över två år tom 2018-12-31 och innebär ett utökat ansvar där Bilfinger även ansvarar för yttre miljö inom anläggningarna.
 
− Detta är ett mycket viktigt kontrakt för oss. Vi ser nu att vår satsning inom vattenkraft i Sverige var ett korrekt beslut och vi ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom energisektorn i såväl Sverige och Norge som i övriga Europa, säger Per-Olov Zakrisson, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.
 
Läs mer>
 
Se fler nyheter>
 

FILMER
Presentation av Bilfinger Sverige
Se videon>
 
Detta är en kort en kort film, som ger en bra bild av oss och de tjänster vi erbjuder.
Bilfinger globalt (Image film)
Se videon>
 
Detta är en kort film som beskriver Bilfinger globalt


Avsändare
 
Bilfinger Industrial Services Sweden AB
Rattgatan 4, 442 40 Kungälv, Sweden
info.is.se@bilfinger.com
w w w. is-sweden. bilfinger. com
 
För mer information kontakta:
Peter Ericsson, Business Developer & Market Coordinator på Bilfinger Industrial Services Sweden AB,
Telefon: +46 706 83 60 85, peter.ericsson@bilfinger.com
 
Avanmäl dig här.